Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Iklan Navigasi Header

Fathul Qorib Awal dan terjemah | Ahkamuz Zakat 2

 بسم الله الحمن الرحيم

Lanjutan ketentuan wajib zakat dengan binatang ternak -  3. (Sudah mencapai) Satu Nishob   4. Satu tahun penuh
- Lanjutan ketentuan wajib zakat dengan binatang ternak -

3. (Sudah mencapai) Satu Nishob 

4. Satu tahun penuh

Jika kurang dari ambang batas diatas, maka tidak diwajibkan berzakat.

5. Saum

Maksudnya; binatang ternak yang dizakatkan, harus digembala di rerumputan umum. - tidak dipungut biaya -

Jika dalam setahun binatang ternak seringnya digembalakan / dipakani dengan rerumputan (yang) berbayar, maka tidak ada kewajiban zakat.

(Namun) jika dipakani dengan rerumputan berbayar dalam setengah tahun (saja) atau kurang , sekiranya binatang ternak masih bisa (bertahan) hidup dengan sehat tanpa dipakani dengan rumput berbayar tersebut, maka wajib Zakat.

Jika tidak demikian ( semisal; dikhawatirkan jika tidak dipakani dengan rumput berbayar, akan menyebabkan penyakit atau yang lain), maka tidak wajib zakat.

Adapun zakat Atsman ini; ada 2 

1. Emas 

2. Perak 

Baik keduanya sudah dicetak / dibentuk atau belum dicetak (langsung dari hasil menambang). Dan akan dijelaskan Nishobnya nanti.

Syarat syarat wajib berzakat dengan Atsman ini; 5:

1. Islam

2. Merdeka

3. Hak kepemilikan penuh

4. (Mencapai) satu Nishob

5. (Sudah) satu tahun

Dan (kelima ini) akan dipaparkan (juga) nanti.

Adapun Zuru'; yang dimaksud Mushonif adalah makanan pokok seperti gandum, gandum putih, biji lentil, beras DLL, begitu juga makanan yang dijadikan sebagai makanan utama ketika keadaan normal (tidak paceklik); seperti  jagung dan kacang Arab.


Zakat (dengan) Zuru' memiliki 3 Syarat yang harus terpenuhi :

1. (Sengaja) ditanam oleh manusia

Jika tumbuh dengan sendirinya; misal terbawa air (red : Kintir) atau tertiup udara, maka tidak wajib Zakat.

2. Makanan pokok yang awet dan tahan lama

Sebelumnya sudah diterangkan penjelasan tentang makanan pokok, dan pengecualian dari 'makanan pokok' adalah makanan / biji bijian yang tidak dijadikan makanan utama, sejenis rempah rempah, semisal biji jinten.

3. (Mencapai) satu Nishob, satu Nishobnya adalah 5 karung biji yang sudah dikuliti

Disebagian naskah redaksinya berbunyi;

أن يكون خمسة أوسق

Tidak menyebutkan lafad 'Nishob'


Zakat (dengan) buah buahan, maka yang wajib dizakatkan hanya dua; buah Nahl dan buah karam. Yang dimaksud adalah buah kurma dan buah anggur.

Zakat (dengan) buah buahan, maka yang wajib dizakatkan hanya dua; buah Nahl dan buah karam. Yang dimaksud adalah buah kurma dan buah anggur. 

Dan ketentuan ketentuan wajib zakat buah buahan ada 4 

1. Islam
2. Merdeka
3. Hak kepemilikan penuh
4. (Mencapai) satu Nishob

Jikalau salah satu syarat dari beberapa syarat diatas tidak terpenuhi, maka tidak ada kewajiban zakat.

Adapun zakat (dengan) harta dagangan, maka harus memenuhi beberapa syarat pada zakat Atsman sebelumnya. - syarat wajibnya sama dengan zakat Atsman -
Yang dimaksud 'Tijaroh' adalah tukar menukar harta untuk mendapatkan keuntungan. - berdagang -

Wallahu'alam

Post a Comment for "Fathul Qorib Awal dan terjemah | Ahkamuz Zakat 2"